สื่อวิดีโอ “แรงและการเคลื่อนที่” จากกลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

กิจกรรม STEM จาก สสวท. เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

เอกสารเตรียมสอบ วิชาฟิสิกส์

และสามารถดาวน์โหลดวิ

Read more

ตำนานของไมเคิล จอร์แดน

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more