ชนิดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

ชนิดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ มีดังนี้

รูปแบบของการแบ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด ดังต่อไปนี้

แสดงที่มา/อ้างที่มา (Attribution – BY)

อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นได้แสดงเครดิตของผู้เขียนหรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้

ไม่ใช้เพื่อการค้า (NonCommercial – NC)

อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าวและสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ในทางการค้า

ไม่ดัดแปลง (No Derivative Works –ND)

อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้น

 

อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike – SA)

อนุญาตให้ผู้อื่นแจกจ่ายงานดัดแปลง เปลี่ยนรูปหรือต่อเติมงานได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ หรือสรุปง่ายๆ ว่าต้องใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันกับงานดัดแปลงต่อยอด

ภาพจาก wikimedia.org

การกำหนดสัญญาอนุญาต ทำได้โดยการระบุเงื่อนไขร่วมกันได้ใน 6 แบบ ดังนี้

 Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา

 Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน

 Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามดัดแปลง

 Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า

 Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

 Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้ เพื่อการค้า

ขอบคุณภาพจาก pixabay.com

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้าได้ที่ http://creativecommons.org/about/downloads


ขอขอบคุณข้อมูลจาก บุญเลิศ อรุณพิบูลย์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์. เข้าถึงเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *