แรงพยุง

แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (Buoyant Force) คือ 

แรงลัพธ์ของแรงที่ของเหลวกระทำกับวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลวมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จม ถ้าวัตถุอยู่นิ่งในน้ำ  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่าเท่ากับศูนย์  ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  จะได้ว่า

แรงพยุง  =  น้ำหนักของวัตถุที่ชั่งในอากาศ – น้ำหนักวัตถุที่ชั่งในของเหลว

ดังนั้น  เมื่อเราชั่งน้ำหนักของวัตถุในของเหลวจะน้อยกว่าเมื่อชั่งในอากาศ  เนื่องจากของแข็งเมื่ออยู่ในของเหลวจะเกิดแรงดันจากของเหลวกระทำกับวัตถุส่วนที่จม

ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของวัตถุ (Density) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของวัตถุต่อปริมาตรของวัตถุหน่วยของความหนาแน่นได้แก่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) หรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) ดังนี้

หรือ

เมื่อ    ρ คือ ความหนาแน่นของวัตถุมีหน่วยเป็น g/cm3หรือ kg/m3

                                                       m คือ มวลของวัตถุมีหน่วยเป็น g หรือ kg

 V  คือ ปริมาตรของวัตถุมีหน่วยเป็น cm3หรือ m3

***น้ำมีความหนาแน่น 1  g/cm3 หรือ 1,000 kg/m3***

การจมและการลอยของวัตถุในของเหลวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุกับความหนาแน่นของของเหลวนั้น วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะทำให้จมน้ำได้หากต้องการให้มีความหนาแน่นน้อยลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นจนมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

เอกสารประกอบ
แรงพยุง โดย กนกศักดิ์ ทองตั้ง
แหล่งที่มาของข้อมูล : กนกศักดิ์ ทองตั้ง.แรงพยุง. เข้าถึงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก library.ipst.ac.th/bitstream/handle/ipst/750/187_16-18_กนกศักดิ์%20ทองตั้ง.pdf?sequence=1&isAllowed=y

พี่มีเกมส์มาให้น้องๆได้ทบทวนความรู้ค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ทวีศักดิ์ ภูชัย. แรงพยุง. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก student.swu.ac.th/gs551120035/files/reportUsingICT.pdf

สุจินต์ สุทธิวรางกุล. แรงพยุง เล่ม 4. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560. เข้าถึงจาก www.thaischool1.in.th/_files_school/84100620/workteacher/84100620_1_20150526-120721.pdf

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT). วิทยาศาสตร์ (หน่วยที่ 1) เรื่องแรงและการเคลื่อนที่. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2560. เข้าถึง www.dlit.ac.th/pages/resources

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *