ประเภทของอินโฟกราฟิกส์

ประเภทของอินโฟกราฟิกส์

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล (ออนไลน์) ได้สรุปประเภทของอินโฟกราฟิกส์ไว้ว่า โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ปรเภท ดังนี้

  1. แบบภาพนิ่ง (Static Infographics) เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือภาพ หรือเป็นส่วนหนึ่งในบทความในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ภาพกราฟิกประกอบข่าวโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งพร้อมส่งต่อในสื่อดิจิทัลได้ง่าย เช่น การส่งอีเมล การนำไปใช้ประกอบบทความในเว็บไซต์ การส่งต่อใน Social Media เช่น LINE, Facebook, Instagram เป็นต้น อินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหา
  2. แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive infographics) เหมาะกับการบรรยายข้อมูลที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้อ่านสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ ผู้สร้างชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
  3. แบบภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic) เป็นการสร้างภาพกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลายมิติ แตกต่างจากแอนิเมชัน (animation) ตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่อง หรือมีบทพูด และตัดฉากสลับเหมือนภาพยนตร์ แต่จะเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวให้กราฟิก และใช้การพากย์เสียงบรรยายประกอบ  แม้ว่าอินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากสามารถดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมได้มากกว่าแบบภาพนิ่ง และแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ แต่การออกแบบชิ้นงานจะยากขึ้น ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้น

รูปแบบการนำเสนอ 

การจัดวางแบบหน้า (layout) เพื่อเล่าเนื้อหาให้น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ การจัดวางภาพ ตัวอักษร ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ จึงไม่มีหลักตายตัว ซึ่ง เว็บไซต์ infographic.in.th เสนอ layout 9 รูปแบบ ดังนี้

Useful Bait ต้องให้ความสำคัญกับการอ่านง่าย และความเข้าใจง่าย มากกว่าความสวยงาม

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Road Map เรื่องต้องน่าสนใจมากพอที่ผู้อ่านอยากจะรู้ทีละขั้นตอน

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Timeline ใช้ความห่างของแต่ละจุด ช่วยบอกความห่างของแต่ละช่วงเวลาได้

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Comparison ใช้การจัดวางที่เหมือนกันทั้งสองฝั่ง ทำให้เห็นความต่างที่ชัดเจน ใช้สีคู่ตรงข้ามแบ่งฝั่ง ทำให้ดูง่ายขึ้น

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Visualized Article สรุปบทความและเลือกประเด็นก่อนนำเสนอ

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Number Porn ไม่ใช่แค่มีตัวเลขมาก แต่ตัวเลขต้องน่าสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับผู้อ่านมากพอ

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Listed ลองวิเคราะห์ว่าข้อไหนสามารถรวบเป็นข้อเดียวกันได้

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Structure พยายามสร้างภาพให้เห็นแต่ละส่วนประกอบ เช่น ภาพเหมือนสแกนเข้าไปภายใน หรือการแยกแต่ละส่วนออกห่างกัน ไม่ซ้อนกัน

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

Flowchart ระวังเรื่องความยุ่งเหยิงของเส้น ใช้สีช่วยแยกเส้น ลดความสับสนในการอ่าน

ภาพจาก http://www.infographic.in.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

วิไลภรณ์ ศรีไพศาล. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Infographics. เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฏาคม 2560. เข้าถึงจาก http://www.pattani.go.th/stabundamrong/book3.pdf

Infographic Thailand. ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout. เข้าถึงเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560. เข้าถึงจาก http://infographic.in.th/infographic/ออกแบบ-infographic-ด้วย-9-layout

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *