การตกของวัตถุเมื่อมีแรงต้านอากาศและความเร็ว

สวัสดีค่ะน้องๆ พี่ได

Read more

ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อที่ 3

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more