ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

ใบความรู้การเคลื่อนที่ เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์เวกเตอร์

ขอขอบคุณทางกลุ่มสาระ

Read more