สื่อวิดีโอ “แรงและการเคลื่อนที่” จากกลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

แรงกิริยา และ แรงปฏิกิริยา (Action Force and Reaction Force)

แรงกิริยา และ แรงปฏิ

Read more