สื่อวิดีโอ “แรงและการเคลื่อนที่” จากกลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

แรงเสียดทาน (Friction) 

แรงเสียดทาน (Frictio

Read more