กิจกรรม STEM จาก สสวท. เรื่อง สว่างไสวด้วยสายน้ำ

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรั

Read more

กิจกรรม การออกแบบและสร้างอุปกรณ์นิรภัย

การออกแบบและสร้างอุป

Read more